Distància:

21 km

Desnivell:

+1200 m.

Perfil de la cursa:

80% corriol, 15% pista i 5% asfalt.

Avituallaments:

3 avituallament líquids i 1 de sòlid durant la cursa, i una botifarrada.

Recorregut:

Recorregut cursa 21 km provisional. Temps màxim pel recorregut són 4 hores.

bsm2017_recorregut_provisional_21k
Recorregut de la cursa Saltamarrades 21 km 2017

Desnivell:

perfil_sm2017_21k
Perfil de la cursa Saltamarrades 21 km 2017